Инсталации на летище (напр. Движения на телескопични врати за пътници, качващи се на самолет)