GDPR

Denumirea operatorului: SITI BALKANIA S.R.L.
Cod unic de înregistrare: RO26330061
Registrul Comerţului: J29/1830/2009
Sediul Social: Boldesti-Scaeni, sos Ploiesti-Valeni, nr. 29A, jud Prahova

Website: https://sitibalkania.ro/
E-mail: office@sitibalkania.ro

Siti Balkania SRL se angajeaza sa protejeze datele personale ale clientilor, angajatilor,furnizorilor sai, cat si ale tuturor cu care intra in contact zilnic, conform cu Dispozițiile legale incidente în materia protecției datelor cu caracter personal, cuprinse în, fără a se limita la: Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație aacestor date, Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea Datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Directiva 95/46/CE a UE privind protecția datelor.

SITI BALKANIA SRL colecteaza si utilizeaza datele personale (prenume, nume, numar de telefon, e-mail etc) in desfasurarea activitatilor sale si pentru executarea obligatiilor contractuale sau activitati de desfacere. SITI BALKANIA este operator responsabil pentru prelucrarea Datelor dvs cu Caracter Personal în raport cu site https://sitibalkania.ro.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună – credinţă, în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv conform prevederilor RegulamentuluiUE2016/679.

SITI BALKANIA S.R.L colectează și stochează date precum Nume, E-mail și Telefon pe care utilizatorii le furnizează atunci când folosesc formularul de contact, date precum informații referitoare la dispozitiv sau la browser, adresa IP, date demografice, sex, afinități, datele cu caracter personal de activitate/implicare pe site-ul nostrum. Adresa IP este utilizată pentru localizarea geografică. Nu colectăm și/sau prelucrăm informații ce fac referire la originea rasială sau etnică, opinii politice, religie sau alte convingeri, sănătate sau stare medicală, antecedente penale/ cazier, apartenența la sindicate sau orientarea sexuală a utilizatorilor site-ului nostru și vă rugăm să nu ne transmiteți sau să ne dezvăluiți acest tip de informații.

Utilizatorii au dreptul de a refuza să efectueze orice fel de acțiune pe site-ul nostru și dreptul de a își retrage oricând consimțământul în ceea ce privește utilizarea datelor cu caracter personal în scop de marketing sau în alte scopuri. Utilizatorii au dreptul de a se opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al SITI BALKANIA S.R.L.

Datele colectate prin intermediul site-ului vor fi arhivate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate. Intenționăm să păstrăm datele colectate exacte și actualizate. Vă asigurăm că toate informațiile colectate, fie online prin intermediul https://sitibalkania.ro, fie offline (colectate și prelucrate atunci când colectați serviciul clienți sau când ne contactați pentru diverse oferte), nu vor fi vândute, înstrăinate sau închiriate către terțe părți.

Conform Regulamentului privind protecția datelor aveți următoarele drepturi:

  • Accesul la date – SITI BALKANIA S.R.L. vă poate confirma prelucrarea datelor personale care vă vizează, precum și alte date privind specificul sau scopul prelucrării.
  • Ștergerea datelor – puteți solicita ștergerea datelor personale dacă nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și prelucrat sau dacă v-ați retras acordul pentru prelucrarea acestor date.
  • Corectarea datelor incomplete sau modificate – se poate solicita modificarea datelor personale incorecte ori completarea datelor incomplete.
  • Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție – puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ.
  • Restricționarea prelucrării – în anumite condiții se poate solicita restricționarea prelucrării datelor.
  • Portabilitatea datelor – în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați aceste date și de a vă opune acestei prelucrări întrucât aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe mijloace automatizate.

Dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile pe care le aveți, vă rugăm să ne contactați folosind una din opțiunile de mai jos. Solicitările primite în acest sens trebuie să conțină specificația clară a tipurilor de informații pe care doriți să le furnizăm, modificăm, prelucrăm sau șterge.

  • Prin e-mail la adresa: office@sitibalkania.ro
  • Telefonic la numărul: 0725930906
  • Prin posta sau personal la adresa: Boldesti-Scaeni, sos Ploiesti-Valeni, nr. 29A, jud Prahova.

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privindprotecţia datelor)