Нова версия на цилиндричен, съосен редуктор NHL 100